Raport adverse reactions 

Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, https://smz.ezdrowie.gov.pl or to representative of marketing authorization holder in Poland: Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.,
tel.: +48 22 262 8702 or e-mail: DrugSafety.Poland@gilead.com